Tiến độ thanh toán Tecco Towers Thanh Hóa

I - TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA A

Kính gửi Quý khách hàng bảng tiến độ thanh toán tòa A

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA A - CHUNG CƯ TECCO TOWERS THANH HÓA

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA B

Chính sách ưu đãi khi đặt mua căn hộ Tecco Towers Thanh Hóa:

Gói 1: Vay ngân hàng 
Ngân hàng hỗ trợ vay tối đa lên tới 75% tổng giá trị căn hộ trong thời gian tối đa lên đến 25 năm. Lãi suất ưu đãi, miễn phí trả nợ trước hạn sau 60 tháng.

Gói 2: Thanh toán tiền mặt

 Khách hàng nộp tiền vượt tiến độ thanh toán sẽ được tính lãi suất 11%/năm trên tổng số tiền thanh toán trước theo thời gian tiến độ thi công.

II - TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA B

Kính gửi Quý khách hàng bảng tiến độ thanh toán tòa B

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA B - CHUNG CƯ TECCO TOWER THANH HÓA

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA B

Chính sách ưu đãi khi đặt mua căn hộ Tecco Towers Thanh Hóa:

Gói 1: Vay ngân hàng 
Ngân hàng hỗ trợ vay tối đa lên tới 75% tổng giá trị căn hộ trong thời gian tối đa lên đến 25 năm. Lãi suất ưu đãi, miễn phí trả nợ trước hạn sau 60 tháng.

Gói 2: Thanh toán tiền mặt

 Khách hàng nộp tiền vượt tiến độ thanh toán sẽ được tính lãi suất 11%/năm trên tổng số tiền thanh toán trước theo thời gian tiến độ thi công.

III - TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA C

Kính gửi Quý khách hàng bảng tiến độ thanh toán tòa C - Chung cư Tecco Thanh Hóa

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA C - CHUNG CƯ TECCO TOWERS THANH HÓA

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA B

Chính sách ưu đãi khi đặt mua căn hộ Tecco Tower Thanh Hóa:

Gói 1: Vay ngân hàng 

·         Ngân hàng SHB hỗ trợ vay tối đa lên tới 75% tổng giá trị căn hộ, thời gian tối đa lên đến 25 năm. Lãi suất ưu đãi năm đầu tiên 7,99%/năm. Miễn phí trả nợ trước hạn sau 60 tháng.

Gói 2: Thanh toán tiền mặt

·         Khách hàng nộp tiền vượt tiến độ thanh toán sẽ được tính lãi suất 11%/năm trên tổng số tiền thanh toán trước theo thời gian tiến độ thi công.

Đăng ký nhận thông tin dự án

Chuyên viên tư vấn

Các chuyên gia của chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho quý khách

TECCO TOWERS THANH HÓA | MỞ BÁN CHUNG CƯ TECCO THANH HÓA Gọi 0944-389-444